BITE-SIZE SOULFOOD #23

SHARING THE GOSPEL IN TIMES OF UNCERTAINTY

As Believers in Jesus Christ, we are called to be faithful and fruitful.

This is why Jesus Christ declared that, as Believers, we ought to obey the Great Commandment and do the Great Commission.
As summarized by Jesus Christ, the Great Commandment of God is:

“Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. … And … Love your neighbor as yourself.” (Mathew 22: 37-39).

And Jesus Christ’s Great Commission for all Believers is:

“Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.” (Matthew 28: 19-20).

Indeed, we show our real love for our neighbor when we share to him/her the Greatest Gift: Jesus Christ!

Now, in times of Pandemic/Covid 19 and Uncertainty, to make it easy for us to share the Gospel of God’s Grace – Jesus Christ – to our relatives, friends and neighbors, we came up wirh an Evangelization Booklet – in Pilipino – entitled, “TOTOO, MAHAL KA NG DIYOS.”

Mayroon sampung (10) mahalalang tanong ang Evangelization Booklet. At ang mga sagot, ayon sa Bible o Salita ng Diyos, ay dapat na malaman ng ating mga kamaganak, kaibigan, kaopisina, at kapitbahay:

1. Saan ka ba nanggaling?
2. Sino ang Diyos?
3. Papaano pinakita ng Diyos sa tao na siya lamang ang Diyos at wala ng iba pa?
4. Bakit nga ba ginawa ng Diyos ang tao – ikaw at ako?
5. Bakit ang tao ay namamatay?
6. Ano ang ginawa ng Diyos para mapanatili ang ugnayan niyang pagmamahal sa mga tao?
7. Saan ka pupunta kapag ikaw ay namatay?
8. Papano ka makasiguro na balang araw ikaw ay pupunta sa langit?
9. Bilang tunay na Mananampalataya, ano ang gusto ng Diyos na gawin mo habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundo?
10. Balang araw, ano ang mangyayari sa iyo?

Libre natin makukuha ang Evangelization Booklet na ito, at libre din natin itong ipamimigay. Kaya kapag kayo ay magawi o mapunta sa ACCF Cubao Office, pwede kayong humingi ng mga kopya – 5, 10 o 20 copies- kina Ptr Butch o Sis Raquel.

REMEMBER: A great commitment to the Great Commandment and the Great Commission makes you and me a great Christian, and our ACCF Cubao Church, a great Church.

Finally, in times of Uncertainty, we (you, our relatives, friends, neighbors, and me) must always be ready with these Certainties: Death, Resurrection and Judgment. And as Ambassadors of Jesus Christ, we , Believers, must share the Good News of God’s Grace to our relatives, friends and neighbors.

To God be all glory!

Share This